Vertalingen 
Tolkdiensten 
Vertalingen
Vertalen is het overzetten of herschrijven van een geschreven tekst in een bepaalde taal, de brontaal, naar een andere taal, de doeltaal. Vertalen is heel anders dan tolken, dat mondeling gebeurt (tolkdiensten). Net als tolken moeten vertalers over een uitstekende taalvaardigheid beschikken, zowel in de brontaal als in de taal waarin ze vertalen.
Onze specialisaties
literatuur – techniek – financiën – uurwerkindustrie – juridische teksten – luxeproducten
Talen
185 talen
Gewone vertalingen
De vertaler moet een goede kennis hebben van het vakgebied waarin hij werkt, en weten waar hij de nodige informatie en terminologie kan vinden.

De taal waarin hij vertaalt, moet hij ook tot in de kleinste nuances beheersen. Zijn vertaling moet dezelfde kwaliteit hebben als de originele tekst. Onze vertalers werken uitsluitend van de taal van het document naar hun moedertaal.
Beëdigde vertalingen
Brussels Traductions werkt met een team van vertalers die bij een rechtbank van eerste aanleg of een hof van beroep zijn beëdigd. Dankzij ons uitgebreid netwerk kunnen wij vertalingen leveren uit en naar 185 talen.
Legalisatie
Na vertaling door een beëdigd vertaler moeten bepaalde teksten worden gelegaliseerd.
Bij legalisatie wordt de authenticiteit van de handtekening op een document gecertificeerd. Afhankelijk van hun bestemming worden deze vertalingen door verschillende instanties gelegaliseerd. Wij zoeken voor u de bevoegde diensten en laten de teksten legaliseren.
You create, we translate. Your success, our passion.