Vertalingen 
Tolkdiensten 
Tolkdiensten
In tegenstelling tot vertalen gebeurt tolken mondeling. Net als vertalers moeten tolken over een uitstekende taalvaardigheid beschikken, zowel in de brontaal als in de taal waarin ze vertalen.
Een tolk moet over heel specifieke vaardigheden beschikken. Hij moet heel snel de inhoud van een interventie in de ene taal kunnen begrijpen, ze in kleine stukken opdelen (zinnen, betekeniseenheden) en in een andere taal omzetten zonder de algemene draad te verliezen.

Het hoofd van onze tolkendienst is steeds de eerste dag aanwezig. Wij stellen alles in het werk om uw conferenties en bijeenkomsten in de best mogelijke omstandigheden te laten verlopen.
Simultaan tolkwerk
Bij simultaan tolkwerk werkt de tolk in een tolkencabine. Hij vertaalt het gesprokene naar een andere taal terwijl de spreker blijft spreken. Hiervoor moet hij een klein deel (één of twee zinnen) onthouden en in de doeltaal omzetten, terwijl hij naar het volgende deel luistert, enzovoort.

De tolken werken in geluiddichte cabines. De toehoorders luisteren via een hoofdtelefoon naar hun vertaling.
Conferentietolken werken volgens deze methode. Duurt het evenement langer dan een uur, dan werken de tolken doorgaans in een ploeg van twee, zodat ze elkaar kunnen aflossen en een optimale vertaling kunnen garanderen. De aanwezigheid of installatie van tolkencabines is hierbij absoluut noodzakelijk.
Consecutief tolkwerk
Bij consecutief tolkwerk laat de spreker na enkele zinnen een korte pauze, zodat de tolk kan vertalen wat hij net heeft gezegd. De tolk staat naast de spreker, luistert en neemt notities, waarna hij de interventie in haar geheel of samengevat vertaalt.

Vertaling op zicht is een combinatie van vertalen en tolken, waarbij de tolk – afhankelijk van de beschikbare middelen – vertaalt alsof het om een schriftelijke vertaling gaat. Vertalen op zicht gebeurt vaak in een gerechtelijke of medische context.

De tolken werken gewoonlijk alleen, tenzij bij ontmoetingen met een heel technische of medische inhoud, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van een “koffertje” met een systeem van individuele draadloze hoofdtelefoons.
Fluistertolkwerk
Fluistertolkwerk is meestal bestemd voor een enkele persoon of een groepje personen. De fluistertolk staat tussen de spreker en de toehoorder en fluistert de vertaling in het oor van de persoon waarvoor ze bestemd is. Hij maakt hierbij geen gebruik van tolkapparatuur, hoewel hij wel een microfoon en een hoofdtelefoon kan gebruiken, zodat de gesprekspartners (beperkt tot drie) het gesprek waarvan ze de taal niet kennen, kunnen volgen. Specifieke apparatuur is hiervoor niet nodig.
Verbindingstolkwerk
De verbindingstolk staat naast een persoon of hoogstens tussen twee personen die een talrijker publiek toespreken. De vertaling kan consecutief gebeuren (met notities) of fluisterend. Specifieke apparatuur is hiervoor niet nodig.
Technische apparatuur
De technische apparatuur is van essentieel belang voor de kwaliteit van het vertaalwerk. Slechts een paar bedrijven kunnen deze apparatuur leveren. Wij werken al jarenlang samen met een bedrijf dat materieel van topkwaliteit aanbiedt, zodat wij u bij de voorbereiding en begeleiding van uw vergaderingen en conferenties uitstekende apparatuur en geschoolde technici kunnen garanderen.

Dankzij deze technische partner kunnen wij u het nodige materieel aanbieden: kleine installatie met koffertje, installatie van een of meer cabines, geluidsinstallatie voor de volledige zaal, multimediaprojector aangesloten op uw draagbare computer.
You create, we translate. Your success, our passion.