Услуги по писмен превод
Услуги по устен превод
Услуги по писмен превод
Писменият превод е транспонирането или пренаписването на друг език на писмент текст, който е в оригинал. Работата е много различна от устния превод, който се извършва в устната реч (Услуги по устен превод). Също като устните преводачи, писмените преводачи трябва да имат изключителни езикови компетенции както по отношение на изходния език, така и по отношение на езика към който превеждат.
Области на специализация
литература – техника – финанси – часовникарство – право – лукс
Езици
185 езика
Класически преводи
Преводачът трябва да познава областта, в която работи и да знае къде да търси информацията и терминологията, от които има нужда.

Той, също така, трябва да владее всички тънкости на езика към който превежда. Трябва да е способен да състави текст, възпроизвеждащ качеството на оригиналния текст. Нашите преводачи работят изключително от езика на документа към техния майчин език.
Заклети преводи
Brussels Traductions работи с екип от преводачи, които са заклети към Районен или Апелативен съд. Мрежата на фирмата й позволява да гарантира превода на документи към и от 185 езика.
Легализация
След като бъдат извършени от заклет преводач, някои преводи трябва да се легализират.
Легизацията се състои в удостряване авнтичността на подписа положен върху даден документ. В зависимост от желаното ползване на документите, това действие се осъществява от различни инстанции. Ние се ангажираме да намерим компетентните служби и да осъществим легализацията вместо вас.
You create, we translate. Your success, our passion.