Услуги по писмен превод
Услуги по устен превод
Устен превод
Обратно на писмения превод, този се извършва устно. Също като писмените преводачи, устните преводачи трябва да разполагат с отлични езикови компетенции както по отношение на изходния език, така и по отношение на езика към който превеждат.
Устният преводач използва много специфични умения. Той трябва да е способен, за много кратък период от време, да разбере речта, произнесена на даден език, да я раздели на малки единици (изречения, смислови единици) и да я възстанови на друг език без да се губи основната нишка.

Нашият отговорник за услугата по писмен превод е винаги на линия първия ден. Ние се стремим вашите конференции и срещи да се провеждат във възможно най-добрите условия.
Симултанен превод
Нарича се също превод в кабина. Преводачът превежда речта, произнесена на друг език докато говорещия продължава да говори. За целта той трябва да запамети малка единица (изречение или две) и да я предаде на целевия език докато слуша следващата единица и т.н.

Устните преводачи работят в звукоизолирани кабини. Техният превод се предава към публиката чрез слушалки.
Става въпрос за метод използван от конферентните преводачи. За всяка проява, чиято продължителност надвишава един час, преводачите работят обикновено в екип по двама, за да могат да се сменят и така да гарантират предоставянето на качествена услуга. Наличието или поставянето на кабини за симултанен превод, е необходимо.
Консекутивен превод
По време на консекутивния превод, говорещият прави пауза за известно време, за да може преводача да преведе това, което е било казано. Преводачът се намира близо до говорещия, той слуша и записва, за да може след това да преведе речта, било то изцяло или синтезирано.

Преводът на непознат текст е комбинация от устен превод и писмен превод, при който преводача – в зависимост от наличните средства – превежда така сякаш става въпрос за писмен превод. Преводът на непознат текст се практикува често в юридически или медицински контекст.

Устните преводачи обикновено работят сами, освен в случаи на срещи със строго техническо или медицинско съдържание, за които често се прибягва до « куфарчето», система от индивидуални слушалки с трансмисия чрез инфрачервени вълни.
Шушотаж
Шушотажът обикновено се извършва за едно лице. Може да се практикува за ограничен брой лица. Преводачът стои между говорещия и събеседника и превежда на ухото на човека, за който е предназначен превода. За целта той не използва преводаческо оборудване, въпреки че би могъл да си служи с микрофон и слушалки, за да могат събеседниците (чийто брой е ограничен до трима) да могат да следват речта, чийто език не разбират. Не се изисква никакво специално оборудване.
Свързващ превод
При свързващия превод преводачът се намира до едно лице или най-много две лица в случай на по-многобройна публика. Преводът може да бъде извършен по консекутивен начин (с водене на бележки) или чрез шушотаж. Не се изисква никакво специално оборудване.
Техническо оборудване
Техническото оборудване има основно значение за качеството на услугата. Само няколко фирми са квалифицирани в тази дейност. От много години ние работим с фирма, която предлага висок клас оборудване, за да можем да ви предоставим най-добрите гаранции по отношение на оборудването и квалифицираните технически лица при подготовката и придружаването на вашите събирания и конференции.

Този технически партньор ни позволява да ви предложим оборудването, от което се нуждаете : малко съоръжение с куфарче, съоръжение с една или няколко кабини, пълно озвучаване на залата, мултимедиен проектор от преносимия ви компютър.
You create, we translate. Your success, our passion.